top of page

B E S I K T N I N G :

HUR GÅR EN AUKTORISERAD BESIKTNING TILL?


Jag dokumenterar enligt B.B.Rs standardprotokollet så långt möjligt.


Är båten vinterförvarad på land och täckt med presenning eller liknande, är det begränsade möjligheter för att besiktiga däck och andra delar som fribord mm. som är täckta. I vissa fall kan det vara nödvändigt att skrapa bort bottenbehandlingen fläckvis. Om båten skall sjösättas igen kan det vara bra om det finns lite ny bottenfärg tillhands för att måla över eventuella fläckar.


Normalt startar besiktningen med att på plats skriva ned data och uppgifter om båten, historik, ägarskap mm.


Fuktmätning av skrov och däck och bottenbesiktning utförs normalt först. Sedan kan båten sjösättas och resten av besiktningen göras i sjön.Obs! för fuktmätning måste båten varit torrsatt minst 3 dagar.


Jag besiktigar alla funktioner enligt det överenskomna uppdraget och dokumenterar deras skick enligt en skala 0 till 3.


Segel och rigg bedömas okulärt.. Provkörning av motor (er) måste ske i sjön under last så att motorns skick och prestanda kan bedömas. Under vintertid på land kan inte detta moment ingå.


Under besiktningen besiktningen skriver jag anteckningar, fotograferar och inhämtar annan information. Om uppdragsgivaren är närvarande kan han be om en muntlig konsultation med genomgång av resultatet med råd och övriga synpunkter om båten, vad han eventuellt måste göra och hur han kan gå vidare. Det skriftliga protokollet är normalt vara klart inom 1 vecka.


Protokollet innehåller följande rubriker:

  • Botten och skrov utvändigt
  • Däck och utvändig utrustning
  • Invändig utrustning och inredning
  • El-installation och navigationsinstrument (dock ej fininställning, kontroll funktion endast)
  • Säkerhetsutrustning
  • Motor och motorinstallation okulärbesiktning
  • Provkörning med kontroller
  • Rigg (segelbåt)


BESIKTA BÅTEN:

(Så här säger Transportstyrelsen)


Innan du köper en båt kan det vara bra att be en expert om hjälp med en besiktning, speciellt om det är fråga om en större och dyrare båt.


En båtbesiktningsman har stor erfarenhet från tillverkning, reparation och handhavande av olika typer av båtar. Besiktningsmannen kartlägger och granskar båtens skick vid försäljningstidpunkten. Om man upptäcker brister eller fel på båten noteras de i ett

besiktningsprotokoll. Besiktningsmannen bör vara insatt i reglerna för CE-märkning och ska kunna avgöra om en CE-märkning är uppenbart fel.


Om det blir anmärkningar i besiktningsprotokollet kan det ligga till grund för en uppskattning av eventuella kostnader för att reparera båten till sjövärdigt skick. Detta kan bespara både köparen och säljaren tråkiga och ofta kostsamma efterräkningar. Kostnaden för en besiktningsman kan betala sig många gånger om.

bottom of page